KOBELION VS SERIES

Loại: Trục Vít Có Dầu
Công Suất: 22-75kW
Lưu Lượng: 3.67-15.7 m3/min
Dạng: Biến tần

ModelÁp lực làm việc tôi đa (Mpa)Lưu lượng khí (m3/min)Công Suất Motor (kW)Độ Ồn (dB)Kích thước (mm)Khối Lượng (Kg)
0.55 Mpa0.7 Mpa0.8 Mpa1.0 Mpa
VS22AV-H0.854.23.913.6722581500 x 880 x 1350730
VS37AV-H7.67.26.937611740 x 970 x 15501050
VS55AV-H11.210.710.155642050 x 1280 x 17501940
VS75AV-H15.714.913.875672050 x 1280 x 17502400
VS22AV-GH1.053.673.673.673.122581500 x 880 x 1350730
VS37AV-GH6.96.96.95.837611740 x 970 x 15501050
VS55AV-GH10.110.110.18.755642050 x 1280 x 17501940
VS75AV-GH13.813.813.812.275672050 x 1280 x 17502400