KOBELION AG SERIES

Loại: Trục Vít Có Dầu
Công Suât: 15-75kW
Lưu Lượng: 2.05-14.9 m3/min

ModelÁp lực làm việc tôi đa
(Mpa)
Lưu lượng khí (m3/min)Công Suất Motor (kW)Độ Ồn (dB) Kích thước (mm)Khối Lượng (Kg)
AG15A0.752.7515571500 x 880 x 1350640
AG22A3.9122581500 x 880 x 1350700
AG30A5.830611740 x 970 x 1550885
AG37A7.237611740 x 970 x 15501000
AG55A10.755642050 x 1280 x 17501800
AG75A14.975672050 x 1280 x 17502250
AG15A-H0.852.4715571500 x 880 x 1350640
AG22A-H3.6722581500 x 880 x 1350700
AG30A-H5.330611740 x 970 x 1550885
AG37A-H6.937611740 x 970 x 15501000
AG55A-H10.155642050 x 1280 x 17501800
AG75A-H13.875672050 x 1280 x 17502250
AG15A-GH1.051.8615571500 x 880 x 1350640
AG22A-GH2.0522581500 x 880 x 1350700
AG30A-GH3.130611740 x 970 x 1550885
AG37A-GH4.537611740 x 970 x 15501000
AG55A-GH8.755642050 x 1280 x 17501800
AG75A-GH12.275672050 x 1280 x 17502250