SOME OF OUR CUSTOMERS IN VIETNAM

NORTH SIDE


Nhà máy Honda
Nhà máy Honda
nhà máy Fuji Xerox Hải Phòng
nhà máy Honda
Nhà máy HOYA GLASS DISK
NHÀ MÁY MEGINE MIRILCLE
nhà máy Metran Binh Xuyen
nhà máy Tân Á Đại Thành
nhà máy TOTO

MIDDLE SIDE


nhà máy Yến Sào Khánh Hòa
nhà máy Mabuchi Motor Đà Nẵng
 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FUJIKURA AUTOMOTIVE VIỆT NAM TẠI QUẢNG NGÃI
CÔNG TY TNHH ViỆT NAM TOKAI
CÔNG TY TNHH THIÊN PHƯỚC
nhà máy Metran Binh Xuyen
CÔNG TY TNHH MARUBENI LUMBER

SOUTH SIDE


nhà máy Cargill
nhà máy Foster
nhà máy CJ food
Nhà máy SamSung
nhà máy SMC
nhà máy Panasonic
nhà máy nidec
nhà máy Lixil
nhà máy Juki